Jak to funguje?

Je prokázáno, že dlouhé paprsky infračerveného záření zvyšují přísun krve do oblasti, kde působí. Toto zýšené prokrvení tkání pomáhá uvolňovat svalové napětí a zvyšuje výkonnost. Důležitá je také schopnost předcházet úrazům, kterou obdržíte při používání výrobků.

 

Tepelná energie může být přenášena třemi různými způsoby: kondukcí, prouděním a zářením.

  1. Při kondukci neboli transferu je teplo materiálu přeneseno z jedné části do druhé.
  2. Proudění je ztráta tepla při vytlačení pryč. Klasické neoprénové nebo bavlněné bandáže nebo výrobky jsou vyrobeny tak, aby tato situace nenastala a aby tak tělesné teplo zůstalo ve vzduchu při kůži.
  3. Záření nastane pokud zdroj tepla vyšle tepelné záření, které se setká s dalším povrchem a ten rozehřeje. Back on Track výrobky pracují s tepelným zářením s cílem vyhnout se uvěznění tepla izolací. Tím se zachová prodyšnost a současně se zvýší tepelné záření v tělesných tkáních.

 

Lidé a zvířata vyzařují tělesné záření jak v klidovém stavu, tak i při tělesném pohybu, ale méně tepla je vyzařováno v klidu. Když je materiál zasáhnut tepelným zářením, mohou nastat tři situace:

  1. Paprsky mohou projít skrz materiál, což byste pocítili například, když byste stáli u okna a paprsek slunce by prošel skrz sklo/okno.
  2. Paprsky se mohou odrazit od materiálu a být odvedeny pryč. Pokud je všechno teplo odraženo pryč od materiálu, tak potom nebude materiál vůbec zahřán, protože žádný z paprsků nebude zářit skrz materiál.
  3. Materiál absorbuje paprsky. Paprsky mohou mít různé vlnové délky v závislosti na teplotě zdroje tepla a materiálu. Tepelné záření je většinou ve škále infračerveného záření, kam patří vlnové délky mezi 0.7 mikronů a 1 mm. Materiál absorbuje různé množství tepelného záření, což záleží na druhu vlnových délek. Tomu říkáme absorbční spektrum materiálu. Absorbované tepelné záření zvyšuje obsah tepla toho daného materiálu.

 

Materiál má nejen absorbční spektrum, ale také emisní spektrum. Emisní spektrum v podstatě znamená, že různé materiály vyzařují různé druhy vlnových délek při různých teplotách. Množství záření a druh vlnových délek se liší a záleží na teplotě zdroje tepla a na emisním spektru materiálu. Obecně lze říci, že čím nižší je teplota zdroje tepla, tím delší je vlnová délka tepeného záření.

Při výrobě polyesterových a polypropylenových vláken, ze kterých jsou vyrobeny Back on Track výrobky, se roztaví keramické částečky přímo dovnitř vláken. Výběr těchto keramických částeček závisí na tom, jaké absorbční a emisní spektrum obsahují. Výsledkem je, že když keramické částice absorbují teplo tělesného záření, tak vyloučí teplo o specifické vlnové délce, která patří do spektra dlouhých vlnových délek termální radiace. Je velmi dobře prokázáno a zdokumentováno, že záření o dlouhých vlnových délkách má pozitivní vliv na snížení bolestivosti a zvýšení přísunu krve neboli prokrvení.

Tak jako materiály, mají tělesné tkáně také své absorbční spektrum. Vlnová délka, kterou vydávají keramické částice v Back on Track výrobku, je absorbována do buněk. Signál je poslán mozku, který mu oznamuje, že tepelná energie se zvýšila a mozek reaguje tak, že otevře cévy. Absorbce nastane nejen v kůži, ale také hloubeji v tkáních, což rozšíří cévy nejen povrchově, ale také ve svalech a v blízkém okolí kloubů. Toto prokrivení tkání osvobodí od svalového napětí a posílí schopnost těla snižovat záněty a hojit úrazy. Výrobky jsou tedy často používány v případech, kdy součástí potíží jsou zánětlivé procesy. Dalším důležitým používáním je prevence úrazů, která nastane, když jsou výrobky používány při tréninku a závodech.